تگ

تالاب فریدونکنار

مرورگر
جاهای دیدنی فریدونکنار

لغت فریدونکنار کلمه ای مرکب از فریدون و کنار است . قدمت این شهر به فریدون جم از نبیره جمشید جم بر می گردد . زمانی که کاوه آهنگر بر ضحاک چیره می شود و فریدون ضحاک را می کشد سپاهی عظیم گرد می آورد