تگ

تالاب میانگران

مرورگر
آشنایی با مکان های دیدنی ایذه

ایذه یکی از شهرهای استان خوزستان است که یکی از شهرهای بختیارنشین ایران است که پیشینه تاریخی آن با وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد.ایذه شهر نگارکنده‌های سنگی و صخره‌ای ایران نام نهاده شده‌است.

آشنایی با جاهای دیدنی ایذه شهر کتیبه ها

شهر ایذه از روزگار باستان تا امروز به نام‌های ایزج، ایذه، اوجا، آیاپیر، آنزان، انشان، ایگه، اریگ، ایج، مالمیر و مال امیر خوانده شده‌ است. همچنین می‌گویند در دوران عیلامی به شهر ایذه «آنزان» می‌گفتند و بعدها به «اینز» و «ایزج» و «ایزه» تبدیل یافته است.