تگ

تالار آب‌چکان

مرورگر
غار نخجیر ، غاری عجیب، راز آلود و شگفت انگیز

یکی از زیباترین و خیره کننده ترین مناظر طبیعی شهرستان دلیجان منطقه غار نخجیر این شهرستان است که از نظر طبیعی جزء غارهای نادر جهان است. غار نخجیر در پی عوامل زمین‌ساختی و هوازدگی شیمیایی پدید آمده‌ است و عموماُ بلورین بوده و از پتانسیل عظیم سنگ‌های تزئینی برخوردار است.