تگ

تالار آیینه خانه

مرورگر
آیینه‌خانه مفخم از مکان‌های تاریخی شهر بجنورد

یکی از مکان‌های تاریخی شهر بجنورد آئینه خانه مفخم است.در دوره قاجاریه، شمال و غرب شهر بجنورد را باغهای بزرگ با عماراتی با شکوه فرا گرفته بود، اینک از آن همه، بیش از دو بنا باقی نمانده است.آیینه خانه یکی از این بناها است.