تگ

تالار دارالحفاظ

مرورگر
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی-شیخ صفی الدین اردبیلی در روستای کلخوران متولد شد. پدر ایشان کشاورز بود. شیخ صفی از همان دوران کودکی توجه ویژه به امور مذهبی داشت.