تگ

تالار مجموعه ملک ‌الشعرای بهار

مرورگر
باغ موزه نگارستان یکی از زیباترین باغ های تهران

باغ نگارستان از بناهای قدیمی تهران است که به عنوان اقامتگاه تابستانی به دستور فتحعلی شاه قاجار در سال ۱۲۲۲ هجری قمری ساخته شد. این باغ نگارستان نامیده شد به دلیل وجود اتاقی در عمارت وجود دارد که تعداد فراوانی تابلوهای نقاشی به نمایش درآمده است.