تگ

تاکسیمتر

مرورگر

آن ها، علامتی با واژه taksion یا taxi دیده می شود. علاوه بر آن، پلاک تاکسی (و در برخی مواقع، لوگوی شرکت) باید روی درهای جلو و سقف دیده شود. مهمترین مورد هم این است که همه تاکسی های رسمی، تاکسیمتر دارند. نکات گوناگونی در رابطه با تاکسیمتر وجود دارد، مثلا اینکه شما مطمئن هستید هزینه ای که بابت مسیر از شما دریافت خواهد شد، هزینه اصلی ثبت شده در...