تگ

تخت امیر

مرورگر
دیدنی های کوهبنان-معرفی آثار تاریخی و گردشگری

شهرستان کوهبنان یکی از شهرستانهای استان کرمان است. واژه کوهبنان از واژه کوهبانان می‌آید. چون بلندترین نقطه مرزی کرمان، کوهبنان است.کوهبنان دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است اطراف آن را کوه های مرتفعی احاطه کرده که بلندترین آنها کوه داودان است .