تگ

تخت شیرین

مرورگر
تخت شیرین

تخت شیرین ، بازمانده و نشانه‌ای از افسانه‌های کهن دیدار شیرین و فرهاد است.وجه تسمیه این محل برگرفته از تخته‌ی سنگ بزرگی است که در این محوطه قرار دارد.محوطه تاریخی تخت شیرین در 6 کیلومتری جنوب شرقی بیستون و 5/1 کیلومتری سه راهی سرماج به پل شاهی در شهرستان صحنه از توابع استان کرمانشاه واقع شده است.