تگ

تزئین برج چهل دختران

مرورگر
برج چهل دختران از زیباترین بناهای تاریخی سمنان

برج چهل دختران ، برجی قدیمی و نیمه مخروبه است که در اواسط خیابان حکیم الهی و بر سر راه شهر به محلات ثلاث قرار دارد. این
بنا به صورت برج هشت ضلعی است که هر ضلع آن در خارج 4.5 و در داخل 2.80 متر است ،ارتفاع برج در بعضی قسمت‌ها 10 متر و در قسمت‌های نسبتا سالم دیگر به دوازده متر می‌رسد ضخامت دیوار تقریبا 50 تا 60 سانتیمتر است.