تگ

تعطیلات ملی یونان

مرورگر
سنت ها و آداب و رسوم مردم یونان

یونان کشوری با سنت‌های غنی به شمار رفته و علیرغم تاریخ پر فراز و نشیبش که بارها مورد اشغال بیگانگان واقع شده، هنوز هم حس قوی یونانی بودن عمیقاً در عادات و اذهان مردم آن به چشم می‌خورد.