تگ

تفرجگاه سرآسیاب قیر

مرورگر
معرفی منطقه گردشگری سرآسیاب در جنوب استان فارس

سرآسیاب از مکانهای دیدنی شهرستان قیر و کارزین در جنوب استان فارس است. از ویژگی های این تفرجگاه زیبا، وجود چشمه های پرآب و گوارا است که از دل کوه می جوشد و پس از عبور از تنگه های پر پیچ و خم از دامنه کوه به دشت سرازیر می شود.