تگ

تفریحات اطراف دریاچه بالاتون

مرورگر
دریاچه بالاتون ، در میان جاذبه های طبیعی مجارستان

قطعا نام بوداپست پایتخت مجارستان را شنیده اید. بوداپست از شهرهایی است که هرانسانی باید درطول زندگی خود آن را ببیند، اما از معماری و زیبایی های این شـــهر که بگذرید و به حومه شهر سفر کنـــید، به دریاچه بالاتون خواهید رسید.