تگ

تفریحات خیابان گران ویا

مرورگر
خیابان گران ویا ، از زیباترین خیابان های مادرید را بشناسید!

گران ویا یکی از زیباترین خیابان های واقع شده در مادرید است که به زبان انگلیسی به معنیGreat Way و به فارسی به معنی راه یا مسیر عالی برگردانده می شود. این خیابان از منطقه Calle de Alcalá به میدان Plaza de España حرکت می کند و در مجاورت Plaza de Cibeles قرار دارد.