تگ

تفریحات در خلیج هالونگ

مرورگر
خلیج هالونگ بی ، یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری در ویتنام

اگر به ویتنام و پایتخت آن هانوی سفر کرده باشید مطمئنا تورهای مختلفی به سمت خلیج هالونگ در 170 کیلومتری پایتخت برگزار میشود.جائیکه شما میتوانید یک منظره پاناروما از اقیانوس را در یک خط ساحلی بزرگتر از 120 کیلومتر مشاهده نمائید در کل وسعت خلیج 2 برابر تهران میباشد.