تگ

تنوع غذاهای تایلندی

مرورگر
تفاوت ها و بهترین ویژگی‌های تایلند شمالی و تایلند جنوبی

کشور تایلند به چندین بخش مختلف تقسیم شده که هر کدام جذابیت‌های مخصوص به خود را دارند. البته شاید بتوان نواحی مختلف آن را تقریباً یکپارچه فرض کرد اما در این صورت قادر نخواهید بود حس منحصر به فرد بودن و تمامیت آن را آن‌چنان که باید و شاید ارزیابی و تحسین کنید.