تگ

تنگه ویم باخکلام

مرورگر
شهر رامزاو در کجاست؟

شهر رامزوا یکی از شهرهای زیبای بایرن در کشور آلمان می باشد که علی رغم زیبایی بسیار آن خیلی کم مورد توجه توریستها قرار گرفته است.