تگ

تنگ چوگان

مرورگر
غار شاپور کجاست؟

غار شاپور در انتهای «تنگ چوگان» و در ارتفاع نزدیک به ۸۰۰ متری از سطح زمین قرار گرفته.به واسطه قرارگیری مجسمه شاپور در دهانه آن به غار شاپور معروف شده است.بر دهانه‌ی این غار، تنها مجسمه‌ی سنگی به جا مانده از دوران باستانی تاریخ ایران قرار دارد.