تگ

ته‌چین اسفناج شاهرودی

مرورگر
آشنایی با بهترین و خوشمزه ترین غذاهای سمنان

غذاهای محلی هر دیار ریشه در فرهنگ و سبک زندگی آن منطقه دارد و اقلیم زیبای ایران‌زمین باعث ایجاد تنوع در این ملغمه‌های رنگ، عشق و طعم شده است بر این اساس ساحل‌نشینان ایران اسلامی غذاهایی سرد، خوشمزه و بارنگ و بوی دریادارند.