تگ

تپـه زيويـه

مرورگر
غار كَرَفتو ، یکی از جذاب‌ترین نقاط دیدنی غرب کشور

غار کرفتو بی شک یکی از جذاب‌ترین نقاط دیدنی غرب کشور محسوب می‌شود.این غار مجموعه‌ای از زیبایی‌های طبیعی و تلاش انسان‌ها برای غلبه بر طبیعت و زنـدگی بهتـر و ایمن‌تر است.سابقه سکونت یا مورد استفاده قرار گرفتن آن را از دوره سلوکی به بعد یعنی اشکانی، ساسانی و اسلامی می‌دانند.