تگ

تپهٔ باستانى پياره

مرورگر
دژ زلال انگیز یکی از آثار دورهٔ ساسانى

بر تيغهٔ کوهى در درهٔ «باريکه» سرطرهان کوهدشت که رود سيمره در آن جريان دارد، آثار يک دژ باقى مانده که به دژ زلال‌انگيز معروف است و از جاذبه های گردشگری کوهدشت محسوب میشود.ساختمان دو طبقهٔ دژ، با سنگ قلوه و گچ ساخته شده است.