تگ

تپه‌های سرسبز به سوباتان

مرورگر
منطقه ییلاقی سوباتان ، بهشتی در ارتفاعات گیلان

منطقه ییلاقی–جنگلی سوباتان در اوایل محور تالش به آق اولر و در کیلومتر ۱/۲، پس از روستای کیش دبی جاده به دو راه تفکیک می‌شود. راهی خاکی در سمت راست به سمت جنگل کشیده شده است که انتهای آن به ییلاق سوباتان و استان اردبیل ختم می‌شود.