تگ

تپه‌های شهر رضی

مرورگر
جاذبه های گردشگری شهر رضی

این شهر در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان مشگین‌شهر و ۴۴ کیلومتری شمال شرقی اردبیل و در استان اردبیل می‌باشد.ترکیب جمعیتی شهر رضی متشکل از هفت طایفه به نام‌های ۱- علی خانلی (ممد غالی)۲- کولا کوچلی ۳- بدللی ۴- شلدللی ۵- آبیلی ۶- اسدلی ۷- بابالی است.