تگ

تپه‌ی زیبای چوبوکلو

مرورگر
معرفی کاخ خدیو استانبول

کاخ خدیو بر روی تپه‌ی زیبای چوبوکلو در بخش آسیایی استانبول واقع شده است. در سال 1907 به عنوان اقامت‌گاه شخصی عباس خدیو دوم مصر و سودان بنا شده است. این اقامتگاه همچنین با نام کاخ چوبوکلو نیز شناخته می‌شود.