تگ

تپه اشترمل

مرورگر
جاذبه های گردشگری سورشجان

سورِشْجان شهری است در استان چهارمحال و بختياری ايران. اين شهر در بخش لاران از توابع شهرستان شهرکرد قرار دارد.اين شهر دارای سه درصد از كل وسعت استان چهارمحال وبختیاری می باشد با وجود مساحت كم سهم زیادی در استان از دیدگاه های سیاسی ، علمی، هنری ، گردشگری ، کارواشتغال و… را در اختيار دارد.