تگ

تپه باستانی نرگه

مرورگر
جاذبه های تاریخی و فرهنگی نرجه

شهرنرجه از توابع شهرستان تاکستان در استان قزوین دارای تاریخی بس کهن است. شهر کوچک نرجه در جنوب غربی استان قزوین و در کیلومتر ۵ جاده تاکستان- همدان قرار دارد.شهر نرجه به عنوان یکی از مراکز عمده تولید انگور ایران سالانه حدود یک نهم انگور مصرفی کشور را تامین می کند.