تگ

تپه باستانی گيان

مرورگر
سرآب گيان نهاوند ، از تفريحگاه‌های غرب کشور

سرآب گيان نهاوند، يکی از تفريح‌گاه‌های غرب کشور و از جاذبه های گردشگری نهاوند به شمار می رود. سرآب گيان، با چشمه‌های جوشان، پرآب و زلال، در ۲۱ کيلومتری جنوب غربی نهاوند در استان همدان پای کوه‌های گرين از سلسله جبال زاگرس جريان دارد.