تگ

تپه تاریخی تورنگ

مرورگر
تورنگ تپه ، از مهم‌ترین جاذبه‌های باستان‌شناسی

تورنگ تپه یکی دیگر از جاذبه های تاریخی گرگان در استان گلستان است. تورنگ تپه، تپه‌ای باستانی با شهرت جهانی است که در نزدیکی شهر گرگان در روستایی به همین نام قرار گرفته است و از مهم‌ترین جاذبه‌های باستان‌شناسی کشور محسوب می‌شود.