تگ

تپه تفریحی چغا

مرورگر
پارک فدک بروجرد از جاذبه های گردشگری بروجرد

از دیگر جاهای تفریحی بروجرد می‌توان به پارک فدک اشاره کرد. مجموعه تفریحی بوستان فدک یک پارک شهری در حاشیه بروجرد بوده که این بوستان بزرگترین پارک در بروجرد است.این پارک در جنوب غربی شهر و در انتهای خیابان فاطمی و ابتدای جاده گلدشت قرارگرفته و مشرف‌به تپه تفریحی چغا است.