تگ

تپه حاجی فیروز

مرورگر
tape-haji-firoz (1)

مُحَمَّدیار یکی از شهرهای شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی ایران است.تپه حاجی فیروز تپه ایی تاریخی است که قدمت آن به ۵۵۰۰ قبل از میلاد میرسد.این تپه در شهرستان نقده، بخش محمدیار، دهستان حسنلو، روستای حاجی فیروز واقع شده است.