تگ

تپه رصدخانه مراغه

مرورگر
رصدخانه مراغه اولین و بزرگترین رصدخانه تاریخی کشور

رصدخانه مراغه اولین و بزرگترین رصدخانه تاریخی کشور است. این رصدخانه از جاذبه های مراغه،در قرن هفتم هجری قمری توسط خواجه نصرالدين طوسی وزير فيلسوف و توانمند هلاكوخان و در زمان پايتختی اين شهر در دوره ايلخانی ساخته شده است.