تگ

تپه سیلک چیست

مرورگر
تپه های سیلک کاشان چیست؟

تپه سیلک که به عنوان محلی برای عبادتگاه مردم بنا شد،مانند بنا های مذهبی آن زمان به صورت سازه های هرمی ساخته شد و همین امر باعث شکل گیری تپه های سیلک گشت.