تگ

تپه فرهاد گرد

مرورگر
معرفی شهر فرهادگرد

شهر فرهاد گرد در بخش مرکزی شهرستان فریمان قرار گرفته است .فاصله شهر فرهاد گرد با مشهد 65 کیلومتر و باشهر فریمان 15 کیلومتر می باشد .موقعیت جغرافیایی آن از 28 دقیقه و 59 درجه تا 34 دقیقه و 60 درجه طول شرقی و 26 دقیقه 35 درجه تا 59 دقیقه 35 درجه عرض شمالی واقع شده است.