تگ

تپه قلعه کتی

معرفی شعر خوشرودپی

خشرودپی یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش بندپی غربی شهرستان بابل است. . حرفه مردم این شهر و نواحی اطراف بیشتر کشاورزی و باغداری، دامداری و پرورش طیور می باشد. این شهر به عنوان مهمترین راه ارتباطی بین بابل و مناطق جنگلی و ییلاقی بندپی و مرکز آموزشی پادگان المهدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.