تگ

تپه كلات مالك

مرورگر
منطقه حفاظت شده مارز

این منطقه در۴۳۰ کیلومتر ی جنوب مرکز استان و در ۲۰ کیلومتری شرق شهرستان قلعه گنج واقع شده است.منطقه حفاظت شده مارز از جاذبه های گردشگری قلعه گنج می باشد. آب و هوای این منطقه تحت تاثیر عوامل طبیعی و محیطی ثابت و همچنین عوامل جوی و تغییرات فصلی می باشد.