تگ

تپه نادری از نظر تاریخ

مرورگر
نتیجه تصویری برای تپه نادری اردبیل

تپه نادری در جنوب غربی شهر اصلاندوز در ملتقای رود ارس و دره رود قرار داشته و بلندی این تپه ۳۰ متر و محیط اطراف آن حدود هزار و ۵۰۰ متر و طول آن ۱۲۰ متر و عرض آن حدود ۱۰۰ متر است و قدمت تاریخی آن به هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد باز می‌گردد.