تگ

تپه نادری

مرورگر
بهترین جاهای دیدنی پارس آباد اردبیل

شهر پارس‌آباد منطقه‌ای است که در جلگه‌ای هموار با آب و هوایی معتدل تا گرم قرار دارد. فاصله آن تا اردبیل ۲۲۰ کیلومتر می‌باشد. جلگه پارس‌آباد مستعدترین خاک و مطلوب‌ترین شرایط آب و هوایی را برای زراعت دامپروری و باغداری داراست.

دشت مغان ، دشت همیشه بهار

بهترین جاهای تفریحی اردبیل را در دشت مغان تجربه کنید . برای گردشگری فقط به چند استان معروف تکیه نکنید . گردشگری ایران مقام خوبی در جهان دارد .