تگ

تپه های منطقه زوریخبرگ

مرورگر
15 جاذبه گردشگری برتر زوریخ

زوریخ بزرگترین شهر سوئیس که به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و فرهنگی و از پایتخت های اصلی صنعتی و مالی در اروپا شناخته می شود،مکانی لذت بخش و جذاب برای گردشگران است.