تگ

تپه و قلعه جوقین

مرورگر
وحیدیه

وَحیدیه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است.شهر وحیدیه از جمله مناطقی است که دارای سابقه چند هزار ساله بوده و به علت داشتن آب و هوای مناسب و زمینهای مستعد کشاورزی همواره مورد توجه بوده است .