تگ

تپه و گورکان حماملو

مرورگر
طبیعت-سرسبز-بکر-و-دل-انگیز-ورزقان-13-150704

حماملو از روستاهای استان آذربایجان شرقی در دهستان اۆزۆمدیل بخش مرکزی شهرستان ورزقان است. این روستا بدلیل دارا بودن بیش از ۱۳۰سکونتگاه صخره ای دستکند موسوم به کهل در دل کوه از اهمیت تاریخی و فرهنگی فراوانی برخوردار است.