تگ

تپه پیردیکی دوزدوزان

مرورگر
دوزدوزان

دوزدوزان یکی از شهرهای بخش مهربان شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی ایران است. شهر دوزدوزان ۳۲ کیلومتری شهرستان سراب و ۳۷ کیلومتری شهرستان بستان آباد، در قسمت شمال جاده اصلی تبریز – اردبیل که به صورت غربی – شرقی کشیده شده‌است قرار دارد.