تگ

تپه گلرت

مرورگر
قلعه سیتادلا ، یکی از جاذبه های تاریخی مجارستان

 بوداپست یکی از شهرهای مقاصد گردشگری در جهان محسوب می‌شود که پایتخت مجارستان است. در این شهر قلعه‌هایی وجود دارد که از تاریخ پر محتوای بوداپست به جا مانده‌اند، مانند قلعه سیتادلا که از دیدنی های مجارستان محسوب می‌شوند.