تگ

جاده اسالم به خلخال

9856205_843

استان مازنداران با مکان های گردشگری متعدد و جذاب آن ، یکی از بهترین شهرهای ایران برای مسافرت در گرمای تابستان است.  مازندران، جدا از دریا و سبزی جنگل‌هایش، جاهای زیادی برای دیدن دارد.

زیباترین جاده های ایران با عکس

در مسافرت های زمینی که مخصوصا با ماشین های سواری صورت می گیرد ، بخش مهم تفریحی سفر جاده است که در ادامه شما را به تماشا زیباترین جاده های ایران دعوت میکنیم