تگ

جاده Lippincott Mine ایالات متحده آمریکا

خطرناک ترین جاده های جهان

اما در اینجا شما را با ۱۰ مسیر آشنا می کنیم که یک حرکت اشتباه کوچک عواقب خاصی را برای وسیله نقلیه داشته باشد و سبب مرگ شود. مسیرهای باریک و ارتفاع بلند و شرایط بد آب و هوایی بد تنها عامل ترس برای عبور از این مناطق را برای شما بیشتر می کند.