تگ

جزیره زایکون

مرورگر
کوتاه ترین پل های ارتباطی جهان نقطه اتصال امریکا و کانادا

این پل دو کشور آمریکا و کانادا را به هم متصل می‌کند و می‌توان آن را کوتاه‌ترین پل ارتباطی دنیاست.کوتاه‌ترین پل ارتباطی بین المللی دنیا در جزیره زاویکون از کشور کانادا قرار گرفته؛ پلی کوتاه روی رودخانه سنت لارنس، که شهر نیویورک آمریکا را به شهر مهم و اقتصادی اونتاریو در کانادا متصل می‌کند