تگ

جزیره سقطرا

مرورگر
جاهایی در یمن که حتما باید دید!

یمن کشوری در قاره آسیا در جنوب شبه جزیره عربستان. این کشور بیش از 200 جزیره دارد که مهمترین آنها مجمع‌الجزایر سُقُطرا است. یمن کشوری است که از شمال به عربستان سعودی، از شرق به عمان، از جنوب به خلیج عدن و از غرب به دریای سرخ محدود است.