تگ

جزیره لانائی

مرورگر
زیباترین چشم اندازهای طبیعی را در جزایر هاوایی ببینید

جزایر هاوایی پنجاهمین ایالات کشور آمریکا در اقیاوس آرام می باشد که هشت جزیره را در بر می گیرد که بزرگترین آنها جزایر هاوایی می باشد و پایتخت آن هونولود است، این جزیره زیبا ترین سواحل دنیا را در خود جای داده است.