تگ

جزیره کاغذی

مرورگر
طراحی منحصر به فرد استخری زیبا در کپنهاگ

قرار است یک مجموعه جدید استخر شنا در کپنهاگ ساخته شود که از آن به عنوان پیشرفتی عالی در معماری یاد می کنند. این مجموعه بخشی از مرکز فرهنگی آبریستی جدید است و دارای استخرهای سرپوشیده و استخر در فضای باز می باشد که به طور مستقیم به دریا وصل می شوند.