تگ

جزیره کریسمس

مرورگر
جزیره های دوردست دنیا + تصاویر

جزایر دورافتاده همواره الهام بخش رمان‌ها و فیلم‌های فراوانی همچون دورافتاده و گمشدگان بوده‌اند. كیست كه رمان رابینسون كروزوئه را كه بر اساس سرگذشت واقعی ملوانی كه كشتی آن طوفان‌زده و شكست خورده به ساحل جزیره‌ای دورافتاده رسید و او 4 سال در آن زیست را نخوانده باشد؟