تگ

جزیره گاتلند

مرورگر
برترین جاذبه های گردشگری سوئد

عناصر مختلفی جاذبه های سوئد را تشکیل می دهند و باعث شده اند که سوئد به بهشت گردشگران تبدیل شود. اگر شما عاشق سفرید، هیچ جایی مثل اینجا پیدا نمی کنید. هزاران هکتار جنگل دست نخورده و دریاچه های فوق العاده برای گردش وجود دارد، جاده ها و حمل و نقل عمومی عالی است.